Valitse sivu

Sunspotin tulevaisuudesta.

Kuten Radiomaailman viime numerossa kerrottiin, lehtemme ajankohtaisosan Sunspotin toimituksessa tapahtuu muutoksia, kun Ilkka Martikainen lopettaa Utility-lokin toimittamisen ja Vesa Hienonen puolestaan luopuu Aasia-lokista. Kiitokset kummallekin pitkäaikaisesta tomitustyöstä!
Sunspotin toimituskunta on upea esimerkki vapaaehtoistyöstä, jossa toimittajat vuodesta toiseen uhraavaat säännöllisesti vapaa-aikaansa yhteisen päämäärän hyväksi. Viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa, että työt ovat alkaneet kasautua yhä harvempien harteille, mikä ei ole toivottavaa eikä reiluakaan. Jäsenmäärän vähenemisen ja ikääntymisen myötä uusien toimittajien hankkiminen tuntuu olevan aikaisempaa vaikeampaa. Nuorta polvea on yhä vähemmän ja moni aikanaan toimittajana ollut konkari taas katsoo jo tehneensä oman osuutensa. Toisaalta juuri eläkkeelle jääneillä jäsenillämmehän luulisi liikenevän aikaa tehdä jotain kerhon hyväksi vaikkapa toimittajana.
Kun internetin eri palveluiden ja sosiaalisen median myötä Sunspotin merkitys tiedonvälittäjänä on vähentynyt samalla kun SDXL:n taloudellinen tilanne on heikentynyt, moni kerhossamme on alkanut pohtia, mitä lehden ajankohtaisosan suhteen pitäisi jatkossa tehdä. On esimerkiksi kysytty, onko tarpeellista enää julkaista pitkiä lokeja ja QSL-palstoja paperilehdessä, kun ne voitaisiin siirää verkkoon, josta jokainen voisi halutessaan käydä niitä katsomassa. Jotkut ehdottavat jopa Radiomaailman muuttamista pelkästään digijulkaisuksi. Näiden mielipiteiden vastapainoksi paperilehdellä ja siinä ilmestyvillä lokeilla on myös puolustajansa. Itselläni on kyllä käsitys, että merkittävä osa jäsenistä haluaa ehdottomasti lehtensä edelleen perinteisessä muodossa. Radiomaailman edellisessä numerossa tarjoama mahdollisuus siirtyä vain digijulkaisun tilaajaksi ei herättänyt juurikaan kiinnostusta. Tulee myös ottaa huomioon, ettei sähköinenkään lehti synny itsestään, vaan vaatii sekin tekijänsä sekä vapaaehtoisena että korvausta vastaan tehtynä työnä. Monenlaisia muitakin kysymyksiä tähän problematiikkaan liittyy, ja saattaa olla, että niiden suhteen täytyy tehdä ratkaisuja jo aika piankin. Ehkäpä SDXL:n tulevassa kesäkokouksessa tästäkin aiheesta syntyy rakentavaa keskustelua.
Toistaiseksi Sunspotin ajankohtaisin ongelma on kuitenkin löytää toimittajat noille kahdelle lokipalstalle. Toivottavasti jäsenten keskuudesta jälleen kerran löytyy henkilöitä, jotka ilmoittautuvat kantamaan oman kortensa yhteiseen kekoomme. Juuri siten homma on toiminut vuosikymmenten ajan.

Heikki Aarrevaara