Valitse sivu

Kimpparaportointi kivenä kuuntelijan kengässä.

Toimin SDXL:n puheenjohtajana vuosina 2013-2016. Ensimmäinen pommi uuden puheenjohtajan pöydälle oli ministeriön päätös leikata valtionapuamme rajusti ja heti toinen jo edellisestä kesästä kytenyt kiihkeä kiista kimpparaportoinnista. Jälkimmäinen nostatti rajuja tunteita puolin ja toisin, ja – kuten nykypolitiikassakin usein on vallalla – esiintyi haluttomuutta edes yrittää ymmärtää toisen osapuolen näkemyksiä.

Asian periaatteellisuuden vuoksi hallitus päätti asiaa pähkittyään viedä sen liittomme ylimmälle päättävälle elimelle eli vuosikokoukselle. Päätös siellä syntyi selvällä ääntenenemmistöllä, ja sen mukaan kimppa- eli yhteisraportointi hyväksyttiin tasavertaisena yksilökohtaisen raportoinnin rinnalle pistelaskennassa.

Vuoden 2018 kesäkokouksessa esitelty jäsenkysely osoitti kuitenkin jäsenistössä laajaa (yli 50%) tyytymättömyyttä tähän päätökseen. Keskusteluissa on vedottu milloin kansainvälisiin käytäntöihin, milloin epäreiluuteen.

Pienenä puolustuksena haluaisin muistuttaa, että päätöksen syvimpänä taustana oli nimenomaan olla mahdollisimman reilu kaikille ja välttää Liiton repeytyminen kahtia tai joukkoero saman tien. Ja mitä tulee kansainvälisiin sääntöihin, niin joka maassa on ihan omansa: esimerkiksi hollantilaiset hyväksyvät pisteiksi sellaiset DX-suoritukset, jotka on tehty missä tahansa muussa maassa, ja taas toisaalla QSLiä ostetaan ja myydään ihan rahalla.

Mutta samapa tuo: viesti on kuultu ja ymmärretty. Hallitus piti kesiksessä lukuisia nokkakusoja nykykäytännön vastustajien ja puolustajien kanssa ja työsti kompromissin, pohjautuen Arto Mujusen jo alun perin ehdottamaan valtiomiesmäiseen vaihtoehtoon. Päätös on tässä alla suoraan pöytäkirjasta:

”[…] tarkennetaan sääntöjä siten, että 1.7.2019 alkaen kuuntelijoilta edellytetään merkinnän ”K” lisäämistä kaikkiin QSL- ja rankki-ilmoituksiinsa, jos he ovat yli päänsä tehneet kimpparaportteja. Ilmoittaminen ei vaikuta kuuntelijan pistemääriin tai sijoitukseen rankissa eli erillistä kimpparankkia ei toteuteta eikä pistelaskua muutoin muuteta. Lehdessä asia huomioidaan /K -merkinnällä nimen jälkeen. Säädös ei tule voimaan takautuvasti, vaan koskee ainoastaan 1.7.2019 jälkeen tehtyjä raportteja.”

Käytännössä on ollut pitkälle julkista hiljaista tietoa ketkä ovat kimpparaportointia tehneet, joten tämä käytäntö vain vahvistaa nykytilanteen. Rankkeja ei haluttu lähteä uusimaan, koska sellaiseen urakkaan ei löydy enää tekijöitä ja vanhatkin on riski menettää prosessissa. Tiedän, että monet alun perin kimpparaportointia kannattaneet ja harrastaneet nk. huippukuuntelijat ovat myöhemmin kääntäneet kelkkansa; tämä mahdollistaa heidän jatkaa harrastusta puhdistettuna ”leimasta”. Toisaalta avoimesti kimppaa tehneet tuskin kavahtavat sitä, että asia todetaan virallisestikin.

Kimpparaportointi on yhtä periaatteellinen kysymys kuin esimerkiksi Brexit. Vähemmistö joutuu tyytymään enemmistön tahtoon, vaikka omatunto sanoisi mitä. Jäsenkyselyn tulosten perusteella päätimme nyt kuitenkin muuttaa edellistä päätöstä, koska ”kuuntelijan ääni” oli kiistaton. Ja lopullinen sana pysyy edelleenkin teillä, rakkaat jäsenet: päätöksiä voi aina tarkentaa tekemällä uusia, parempia päätöksiä.

Jukka Kotovirta